Tin tức

NỀN KINH TẾ BANG TASMANIA DẪN ĐẦU ÚC

Theo phân tích hàng quý của Commonwealth Securities cho thấy, Tasmania dẫn đầu gói trong quý thứ 4 liên tiếp với tư cách là nền kinh tế hoạt động tốt nhất.

Các nhà kinh tế Craig James và Ryan Felsman của CommSec cho biết: “Nhưng đáng chú ý là đã có sự dồn nén trong bảng xếp hạng mà rất ít để tách biệt 5 trong số 7 nền kinh tế khác”.

Mỗi quý, họ đánh giá từng bang và vùng lãnh thổ dựa trên 8 chỉ số chính gồm tăng trưởng kinh tế, chi tiêu bán lẻ, đầu tư thiết bị, tỷ lệ thất nghiệp, công việc xây dựng đã hoàn thành, gia tăng dân số, tài chính nhà ở và khởi công nhà ở.

Trong quý này, trong khi Tasmania mất 3 bậc về nhu cầu vay mua nhà so với quý trước, nó đã cải thiện 1 bậc trong vấn đề đã cải thiện tỷ lệ thất nghiệp tương đối.

Tiếp đó, ACT vẫn ở vị trí thứ 2 và xếp hạng cao nhất trong hơn 3 năm, nhưng bị coi là một trong những đơn vị giảm điểm trong quý, đáng chú ý là tụt 3 bậc khi bắt đầu cư trú. Và Victoria và Nam Úc đứng thứ 3.

Cụ thể, Victoria đã giảm 3 bậc về cả việc bắt đầu cư trú và thương mại bán lẻ, một bậc về tỷ lệ thất nghiệp tương đối và chi tiêu cho thiết bị. Tại Nam Úc tăng 2 bậc về số lượng nhà ở và 1 bậc về 4 chỉ số khác, nhưng giảm 2 bậc về thương mại bán lẻ.

Bang Tasmania có nền kinh tế hàng đầu Úc

Về tổng thể, vị trí thứ 5 là Queensland và chỉ trước NSW và Tây Úc ở vị trí thứ 6 chung. Lãnh thổ phía Bắc đứng thứ 8.

Queensland đã giành được 4 bậc về tài chính nhà ở, 3 bậc về chi tiêu thiết bị và 1 bậc về việc bắt đầu nhà ở, trong khi mất một bậc về thương mại bán lẻ.

NSW – ở vị trí thấp nhất trong 8 năm – giảm 3 bậc về đầu tư thiết bị và một bậc về công việc xây dựng, nhưng đã tăng 2 bậc về tỷ lệ thất nghiệp tương đối và thương mại bán lẻ và một bậc về tài chính nhà ở.

Tây Úc cải thiện 2 bậc về tỷ lệ thất nghiệp tương đối và thương mại bán lẻ và một bậc về đầu tư thiết bị, nhưng giảm một bậc về tăng trưởng kinh tế tương đối.

Lãnh thổ phía Bắc giảm 6 bậc về tỷ lệ thất nghiệp tương đối nhưng tăng 1 bậc về thương mại bán lẻ. 

Theo Yahoo News

 

Back to list

Bài viết khác