VỀ CHÚNG TÔI

LE KOSARI là một quỹ đầu tư tư nhân hoạt động thông qua ba phân khúc chính: Dự án và Cấp vốn, Quản lý vốn và Tài sản, Sáp nhập và Mua lại.

Le Kosari được thành lập với triết lý cung cấp tư vấn và dịch vụ với chất lượng cao nhất cho các khách hàng của mình. Triết lý này được thúc đẩy thông qua một liên minh toàn cầu độc quyền giữa Châu Á và Châu Úc.

Kể từ khi thành lập năm 2007, Le Kosari đã đưa ra tư vấn về các giao dịch có giá trị vượt hơn 5 tỷ đô la, huy động được hơn 500 triệu đô la vốn cho khách hàng và hiện quản lý hơn 700 triệu đô la tài sản.

Le Kosari thiết lập mối quan hệ khách hàng bằng cách cung cấp các tư vấn mang tính chiến lược và sáng tạo thông qua cách tiếp cận hợp tác và toàn cầu không giới hạn ở bất kỳ sản phẩm hay các lĩnh vực cụ thể nào. Le Kosari tin vào văn hóa hợp tác, nơi mà động lực và những cam kết xuất sắc của nó tạo ra một môi trường thu hút và giữ chân nhân tài.