Tin tức

NHỮNG THAY ĐỔI LỚN VỚI BÀI THI QUỐC TỊCH ÚC

Chính phủ liên bang dự kiến sẽ công bố bài thi quốc tịch mới để thay thế cho bài kiểm tra thi quốc tịch cũ được sử dụng từ năm 2009 đến nay.

Bài kiểm tra mới sẽ có 20 câu hỏi, bổ sung thêm 5 câu hỏi về “Giá trị đất nước của Úc“. Một người được coi là vượt qua bài thi quốc tịch khi trả lời đúng 5 câu hỏi này và 75% trong tổng số câu hỏi. Dự kiến bài kiểm tra quốc tịch mới sẽ được áp dụng bắt đầu từ tháng 11 năm nay.

Quyền Bộ trưởng Nhập cư, ông Alan Tudge, đã thông báo những thay đổi trên vào ngày hôm nay 17.09 trùng với Ngày Quốc tịch Úc. Cũng trong ngày hôm nay ước tính đã có hơn 100 buổi lễ nhập quốc tịch được tổ chức trên toàn nước Úc.

“ Giá trị của nước Úc là một điều quan trọng. Những giá trị đó đã định hình nên nước Úc ngày hôm nay và đó là lý do tại sao có nhiều người muốn trở thành công dân Úc.”, ông Tudge nói.

Ông cũng nói thêm: “ Bài kiểm tra mới sẽ có nhiều câu hỏi cập nhật hơn, đòi hỏi những người tham gia phải hiểu rõ và cam kết với những giá trị như tự do ngôn luận, tôn trọng lẫn nhau, quyền bình đẳng, tầm quan trọng của dân chủ và pháp quyền.”

Những giá trị mới để phát triển câu hỏi trong bài thi được dựa trên những vấn đề của xã hội Úc như cơ hội học tập tiếng Anh, quyền được lựa chọn kết hôn, các vấn đề tôn giáo,…

Các câu hỏi hiện tại trong bài thi quốc tịch Úc chỉ chủ yếu hỏi về lịch sử cũng như hệ thống chính quyền của Úc.

Hơn 5 triệu người đã trở thành công dân Úc kể từ năm 1949. Trong 5 năm qua, đã có hơn 686,000 người xin nhập quốc tịch Úc. 

Tính đến ngày 31.08.2020, Bộ Nội Vụ Úc thống kê đã có hơn 159,000 hồ sơ xin quốc tịch còn tồn đọng, 90% trong số này phải mất đến 28 tháng để giải quyết.

Bộ Nội Vụ Úc cũng cho biết thêm, quá trình xử lý các hồ sơ xin nhập quốc tịch vẫn diễn ra trong suốt thời gian xảy ra đại dịch Covid-19. Các buổi phỏng vấn và thi quốc tịch vốn bị hoãn vài tháng qua đã bắt đầu lại tại hầu hết các địa điểm trên toàn nước Úc, ngoại trừ Melbourne. 

Le-Kosari International tổng hợp.

Back to list

Bài viết khác