Tin tức

CHÍNH SÁCH MỚI CHO NGƯỜI MUA NHÀ LẦN ĐẦU CỦA BANG NEW SOUTH WALES

    Chính sách Lựa chọn cho người mua nhà lần đầu là một phần trong gói nhà ở trị giá hàng tỷ đô sẽ được công bố trong Ngân sách 2022-2023 của NSW. Những người mua nhà lần đầu sẽ có cơ hội được lựa chọn giữa thanh toán tạm ứng trước hoặc trả một số tiền nhỏ hơn hàng năm, điều này giúp cho việc sở hữu nhà trở nên dễ thở hơn ở Bang NSW.

Theo đó, những người mua nhà lần đầu khi lựa chọn trả thuế đất sẽ phải nộp một khoản thuế đất hàng năm bằng 400 AUD cộng với 0.3% giá trị đất. Lựa chọn này sẽ được áp dụng cho những bất động sản có giá trị lên đến 1.5 triệu đô Úc.

Thủ hiến Dominic Perrottet bang NSW nói rằng :”Đây là chính sách mà Chính phủ muốn giúp xóa bỏ rào cản cho những người mua nhà lần đầu. Lượng người mua nhà lần đầu dưới 35 tuổi đã giảm đi đang kể từ 67% xuống còn 65% trong vòng hai thập kỷ qua. Chính sách này sẽ giúp xóa bỏ chi phí trả trước lớn nhất cho người dân”.

Thủ hiến Dominic Perrottet

Thủ quỹ Matt Kean cho biết Chính phủ NSW đã phân bổ 728.6 triệu đô la trong 4 năm tới để giúp những người mua nhà lần đầu tiên.

Theo ước tính của chính phủ, đối với một hộ gia đình NSW có thu nhập trung bình, điều này sẽ tiết kiệm được 15% thu nhập của họ.

Chính sách Lựa chọn cho người mua nhà lần đầu cùng những chính sách có sẵn sẽ giúp hỗ trợ khoảng 55,000 người mỗi năm.

Pháp chế để thiết lập thuế đất sẽ được công bố vào nửa cuối năm 2022, những người mua nhà lần đầu hợp pháp sẽ được đăng ký lựa chọn phương án nộp thuế đất từ ngày 16 tháng 1 năm 2023.

Đối với những hợp đồng mua nhà đã được ký kết trong thời gian ban hành sắc lệnh đến ngày 15 tháng 1 năm 2023, người mua nhà lần đầu hợp pháp sẽ có thể được lựa chọn từ ngày 16 tháng 1 năm 2023, và được nhận khoản thuế trước bạ đã nộp trước đó.

Kể từ ngày 16 tháng 1 năm 2023, những người mua nhà lần đầu mà đăng ký gói Lựa chọn cho người mua nhà lần đầu sẽ không phải trả thuế trước bạ khi mua bất động sản.

Những người mua nhà lần đầu sẽ được tiếp tục đăng ký cho việc miễn nộp thuế trước bạ đầy đủ đối với những bất động sản dưới 650,000 AUD. Việc miễn thuế trước bạ sẽ được sử dụng cho những bất động sản từ 650,000 AUD đến 800,000 AUD.

Giám đốc điều hành Tim McKibbin của Viện Bất động sản NSW cho biết đề xuất cải cách sẽ cho người mua thêm một yếu tố để xem xét và một phép tính khác để thực hiện. Ông cũng thừa nhận rằng hệ thống thuế trước bạ hiện tại không hiệu quả.

Tuy nhiên, Giám đốc của PropTrack Cameron Kusker cho rằng chính sách này có nhiều hạn chế: “ Những bất động sản có giá cao hơn không thuộc chính sách này sẽ làm giảm doanh thu cho Chính phủ và cũng sẽ có những người muốn trả thuế trước bạ hơn là nộp thuế đất”.

Theo Real Estate Au

Back to list

Bài viết khác