Tin tức

ÚC SẼ ĐẦU TƯ 1,5 TỶ AUD ĐỂ TĂNG CƯỜNG CẠNH TRANH KINH TẾ

Ngày 01.10, Chính phủ Úc đã công bố chiến lược sản xuất hiện đại nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất tại Úc.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 01.10, Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison, cho biết, trong 4 năm tới, chính phủ sẽ đầu tư 1,5 tỷ AUD để gia tăng tính cạnh tranh nhằm giúp các nhà sản xuất ở nước này có thể phục hồi và đối mặt với bối cảnh mới của thế giới.

Trọng tâm của chiến lược đó là Sáng kiến sản xuất hiện đại trị giá 1,3 tỷ AUD. Trong khuôn khổ sáng kiến này, nước Úc sẽ tập trung vào thúc đẩy sản xuất 6 lĩnh vực ưu tiên gồm có: Công nghệ tài nguyên và Sơ chế khoáng sản quan trọng; Thực phẩm và Đồ uống; Các sản phẩm y tế; Năng lượng sạch và Năng lượng tái tạo; Quốc phòng và Không gian.

Bên cạnh đó, 52,8 triệu AUD cũng được sử dụng để mở rộng Quỹ hiện đại hóa sản xuất nhằm tăng tính cạnh trạnh của từng cơ sở sản xuất trong các lĩnh vực ưu tiên tại Úc.  107,2 triệu AUD khác sẽ được đầu tư cho các dự án thuộc các lĩnh vực dễ bị tổn thương. Đồng thời, Chính phủ Úc cũng sẽ đầu tư 50 triệu AUD vào Trung tâm Phát triển Công nghiệp để hỗ trợ các dự án trong lĩnh vực ưu tiên đến giữa năm 2022.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 01.10, Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison, cho biết, trong 4 năm tới, chính phủ sẽ đầu tư 1,5 tỷ AUD để gia tăng tính cạnh tranh nhằm giúp các nhà sản xuất ở nước này có thể phục hồi và đối mặt với bối cảnh mới của thế giới.

Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ Úc, ông Karen Andrews, cho biết: “ Các nhà sản xuất Úc phải đối mặt với nhiều thách thức trong giai đoạn dịch Covid-19 và bây giờ Úc sẽ mở ra các cơ hội mới để hướng tới tương lai.”

Trong khuôn khổ Sáng kiến sản xuất hiện đại, các bên sẽ tham gia vào việc xây dựng lộ trình 2 năm, 5 năm và 10 năm cho từng lĩnh vực ưu tiên cũng như xác định các rào cản và cơ hội để từ đó đưa ra các hành động và quyết định đầu tư phù hợp.

Thủ tướng Scott Morrison khẳng đinh, Chính phủ, cộng động doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và trường học sẽ cùng phối hợp để thúc đẩy ngành sản xuất của Úc trong tương lai. Và khi sản xuất được thúc đẩy sẽ tạo thêm nhiều việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp và tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu và trường đại học tại nước này.

Le-Kosari International tổng hợp.

Back to list

Bài viết khác