Tin tức

64.5% SỐ LƯỢNG NHÀ ĐƯỢC BÁN THÀNH CÔNG TRONG BUỔI ĐẤU GIÁ CUỐI TUẦN

Đã có 1,424 bất động sản được niêm yết trong buổi đấu giá tuần trước 27/06/2020 với tỷ lệ giao dịch thành công ghi nhận ở mức 64.5%. Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong suốt 9 tuần qua kể từ khi Chính phủ Úc cho phép mở cửa trở lại các buổi đấu giá trực tiếp. Điều này cho thấy niềm tin của người bán vào thị trường đang được cải thiện khi tỷ lệ giao dịch tăng qua các tuần.

Tuần trước đã có 1,251 ngôi nhà đươc đưa ra đấu giá với tỷ lệ giao dịch thành công đạt mức 59.6%. So sánh với cùng thời điểm năm ngoái khi có 1,295 tài sản được đưa ra đấu giá trên toàn nước Úc với tỷ lệ giao dịch thành công là 62.9% được ghi nhận.

Báo cáo về phiên đấu giá vào thứ 7 (27/06) tại các thành phố thủ phủ của Úc ( nguồn: CoreLogic)

Báo cáo về phiên đấu giá vào thứ 7 (27/06) tại các thành phố thủ phủ của Úc ( nguồn: CoreLogic)

Trong tuần này, tại Melbourne có 623 ngôi nhà được niêm yết đấu giá, với tỷ lệ giao dịch thành công là 62.7%. So sánh với tuần trước có 558 bất động sản được đưa ra đấu giá với tỷ lệ là 60.1% giao dịch thành công. Cùng thời điểm này năm ngoái, Melbourne có 535 phiên đấu giá và ghi nhận tỷ lệ giao giao dịch thành công là 68.6%.

Tỷ lệ giao dịch thành công theo các tuần ( nguồn: CoreLogic)

Tỷ lệ giao dịch thành công theo các tuần ( nguồn: CoreLogic)

Sydney có 614 ngôi nhà được được đưa ra đấu giá, với mức tỷ lệ giao dịch thành công là 66.9%. Tỷ lệ này tuần trước là 61.6% với 522 bất động sản được đấu giá trên toàn thành phố. Năm ngoái cùng thời điểm tỷ lệ giao dịch thành công đạt mức 67.9% với 503 phiên đấu giá.

Bảng cập nhận tỷ lệ giao dịch thành công tại một số khu vực tại Úc ( nguồn: CoreLogic)

Bảng cập nhận tỷ lệ giao dịch thành công tại một số khu vực tại Úc ( nguồn: CoreLogic)

Theo CoreLogic

Back to list

Bài viết khác