Tin tức

AUSTRALIA TĂNG CÁC KHOẢN THANH TOÁN CHO THẢM HOẠ COVID VÀ SẴN SÀNG CUNG CẤP CHO NHỮNG NGƯỜI NHẬN PHÚC LỢI XÃ HỘI

Các khoản thanh toán hỗ trợ của chính phủ liên bang cho những người Úc bị phong tỏa nay đã được tăng cường và cung cấp cho nhiều người hơn.

Khoản thanh toán cho thảm họa Covid-19 đã được tăng lên $ 750 một tuần cho những người mất hơn 20 giờ làm việc mỗi tuần và $ 450 cho những người mất dưới 20 giờ.

Những người đã nhận được các khoản trợ cấp phúc lợi như JobSeeker, trợ cấp thanh niên hoặc trợ cấp cho người chăm sóc giờ đây cũng có thể yêu cầu hỗ trợ tài chính.

Những người nhận phúc lợi đủ điều kiện sẽ nhận được 200 đô la một tuần nếu họ đã mất hơn tám giờ làm việc, bên cạnh những phúc lợi hiện có của họ.

Sự gia tăng này có hiệu lực vào tuần đầu tiên của tháng 8 sau khi được Thủ tướng Scott Morrison công bố vào tuần trước.

Mặc dù các khoản thanh toán hiện chỉ có sẵn cho những người dân Sydney và Brisbane không thể làm việc do bị khóa, chúng sẽ được cung cấp cho những người ở các thành phố khác nếu họ gặp phải tình huống tương tự trong tương lai.

Tổng Giám đốc Dịch vụ Úc Hank Jongen nói với Sunrise rằng những người muốn kiểm tra xem họ có đủ điều kiện và truy cập các khoản thanh toán có thể thực hiện trực tuyến hay không.

“Cách tốt nhất để yêu cầu là trực tuyến thông qua MyGov. Nếu bạn chưa có tài khoản MyGov, hãy tạo một tài khoản, ”

Jongen nói rằng một khi các khoản thanh toán đã được chấp thuận và bắt đầu chảy, tiền sẽ “tự động” được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn mỗi tuần mà bạn vẫn đủ điều kiện.

“Khoản tiền này sẽ được thanh toán từ Thứ Năm như một phần của chu kỳ thanh toán thông thường của bạn và sẽ tiếp tục – bạn không cần phải làm bất cứ điều gì, bạn không cần gọi cho chúng tôi,”

Theo Báo Úc

Back to list