Tin tức

KINH TẾ ÚC HỒI PHỤC KHÓ KHĂN DO THIẾU LAO ĐỘNG NHẬP CƯ

KINH TẾ ÚC HỒI PHỤC KHÓ KHĂN DO THIẾU LAO ĐỘNG NHẬP CƯ
Úc đang lên các kế hoạch khôi phục nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, tuy nhiên, nền kinh tế nước này gặp khó khăn khi thiếu hụt nguồn lao động. Tác động từ COVID-19 đã khiến hàng trăm nghìn người nhập cư phải rời Úc kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát...

XEM CHI TIẾT