Tin tức

CẮT GIẢM VÀ NHƯỢNG BỘ THUẾ GIÚP NGƯỜI DÂN ÚC VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG DO COVID-19

Các khoản cắt giảm và nhượng bộ thuế trị giá 7 tỷ USD đã được phân phối cho gần 8 triệu người Úc trong 6 tháng qua. Thủ quỹ Josh Frydenberg hy vọng sẽ có thêm hàng tỷ đô la tiền giảm thuế sẽ chảy vào túi người dân trong những tháng tới, cùng với các...

XEM CHI TIẾT