Tin tức

THỊ TRƯỜNG ĐẤU GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN “SÔI ĐỘNG”

Tuần này, dự đoán tuần thứ 3 bận rộn nhất cho các cuộc đấu giá kể từ khi CoreLogic bắt đầu thu thập dữ liệu đấu giá vào năm 2008. Có 3.880 bất động sản được thiết lập để bán trên khắp các thành phố lớn kết hợp trong tuần này, tăng 43% so với số lượng của tuần trước (2.710 căn nhà). Sự gia tăng về số lượng theo lịch trình trong tuần này không phải là bất thường so với tuần trước lễ Phục sinh hàng năm, tuy nhiên đây là số lượng đấu giá lớn nhất thấy kể từ trước lễ Phục sinh 2018 (3.990 căn nhà).

Các cuộc đấu giá tuần này

Gần một nửa số cuộc đấu giá theo lịch trình trong tuần này là ở Melbourne, với CoreLogic hiện đang theo dõi 1.906 cuộc đấu giá trên toàn thành phố, tăng từ 1.322 vào tuần trước và 1.565 vào năm ngoái.

Sydney chiếm 38% tổng khối lượng, với 1.468 cuộc đấu giá theo lịch trình trong tuần này. Tuần trước, có 1.025 cuộc đấu giá được tổ chức trên toàn thành phố và một năm trước có 1.279 cuộc đấu giá đã diễn ra.

Các thành phố khác cũng đang mong đợi khối lượng giao dịch tăng lên trong tuần. Tại Adelaide đang mong đợi sự gia tăng lớn nhất về số lượng theo lịch trình, tăng 82% với 162 căn nhà được đưa ra đấu giá. 

Tóm tắt kết quả tuần trước

Tuần trước, tốc độ bình quân đã được cải thiện khi số lượng giao dịch tăng lên. Đã có 2.710 căn nhà ở thành phố được đưa ra đấu giá trong tuần, đạt tỷ lệ hoàn thành đấu giá cuối cùng là 80,9%. Trong tuần trước, 2.218 phiên đấu giá thấp hơn đã được tổ chức với 80% thành công. Năm 2020, có 2.599 cuộc đấu giá đã diễn ra với tỷ lệ thành công thấp hơn nhiều (56,9%).

Thống kê đấu giá thành phố lớn ngày 21 / 3 / 2021

Tại Melbourne, tuần trước có 1.322 bất động sản được bán đấu giá với 78,8% lượng bán. Đây là một sự cải thiện so với tuần trước khi tỷ lệ đạt 77,6% và khối lượng thấp hơn (1.102). Trong cùng một tuần một năm trước, 1.343 cuộc đấu giá được tổ chức và 58,4% được bán.

Tỷ lệ giải phóng mặt bằng hàng tuần, các thành phố thủ đô kết hợp  

Sức mạnh của thị trường Sydney đã được kiểm chứng qua khối lượng giao dịch cao hơn vào tuần trước. Đã có 1.025 căn nhà được đưa ra đấu giá, ghi nhận tỷ lệ hoàn thành phiên đấu giá cuối cùng là 85%, cải thiện so với mức 84,3% của tuần trước trên 806 cuộc đấu giá. Một năm trước, 946 cuộc đấu giá đã được tổ chức trên toàn thành phố và tỷ lệ hoàn thành cuộc đấu giá cuối cùng là 58,8% được ghi nhận.

Trên các thị trường đấu giá còn lại, Canberra ghi nhận tỷ lệ thanh lý cuối cùng lớn nhất là 87,5% trong tuần trước, tiếp theo là Adelaide (82%), Perth (69,6%) và Brisbane (69,1%). 

Theo Corelogic

Back to list

Bài viết khác