Tin tức

ADELAIDE MỞ CHUYẾN BAY ĐÓN DU HỌC SINH

Chính phủ Úc vừa thông qua kế hoạch cho phép sinh viên quốc tế quay trở lại bang Nam Úc (SA). Kế hoạch này do Đại học Adelaide, Đại học Nam Úc (UniSA) và Đại học Flinders đề xuất. Theo kế hoạch này, 300 sinh viên quốc tế sẽ được tới bang này bằng đư...

XEM CHI TIẾT