Giới thiệu về EcoWorld

EcoWorld International Berhad (EcoWorld International) là nhà phát triển bất động sản được niêm yết trên thị trường chính của Bursa Malaysia Securities Berhad. Hoạt động kinh doanh cốt lõi liên quan đến phát triển bất động sản bên ngoài Malaysia.

Sau khi ra mắt dự án đầu tiên vào năm 2015, EcoWorld International đã mở rộng nhanh chóng thông qua tăng trưởng hữu cơ và liên doanh. Công ty có 11 dự án tại Vương quốc Anh và 3 dự án tại Úc với tổng giá trị phát triển lần lượt là 3,9 tỷ bảng và 698 triệu đô la Úc.

Các cổ đông lớn của EcoWorld International là EcoWorld Development Group Berhad (EcoWorld Malaysia) – một nhà phát triển bất động sản nổi tiếng của Malaysia và GuocoLand Limited – một công ty quản lý, đầu tư và phát triển bất động sản được niêm yết trên Sàn giao dịch Singapore từ năm 1978.

EcoWorld International được quản lý bởi một hội đồng quản trị và đội ngũ quản lý bao gồm các cá nhân có trình độ và kinh nghiệm, bao gồm cả nhân sự tham gia phát triển một số phát triển mang tính biểu tượng và giành giải thưởng ở cả Malaysia và Vương quốc Anh.