Tin tức

ĐẤU GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 6/12/2020

Có 2.125 cuộc đấu giá bất động sản dự kiến sẽ ​​diễn ra trên khắp các thành phố thủ phủ trong tuần này, giảm nhẹ so với tuần trước khi 2.168 cuộc đấu giá được tổ chức. Vào thời điểm này năm 2019, có 2.912 căn nhà đã được đưa ra đấu giá.

Đấu giá 6/12/2020

Tại Melbourne, có 884 căn nhà được thiết lập để giảm giá trong tuần này, giảm nhẹ so với 909 cuộc đấu giá được tổ chức vào tuần trước và thấp hơn khoảng 40% so với mức được thấy năm 2019. 

Tại Sydney, có 913 căn nhà được đưa ra đấu giá trong tuần, tăng so với 886 căn nhà được đấu giá vào tuần trước. Nhưng thấp hơn con số 976 căn nhà được đưa ra đấu giá năm 2019.

Đấu giá bất đông sản tuần này

Trên các thị trường đấu giá nhỏ hơn, Perth là thành phố duy nhất chứng kiến ​​sự gia tăng hoạt động trong tuần với 21 phiên đấu giá được thiết lập để diễn ra, với khối lượng theo lịch trình thấp hơn ở Adelaide (-11,7%), Brisbane (-21%), Canberra ( -6,1%) và Tasmania (3 cuộc đấu giá).

Tóm tắt kết quả đấu giá bất động sản tuần trước

Tỷ lệ phiên đấu giá thành công cuối cùng của các thành phố thủ phủ được cải thiện vào tuần trước. Đã có 2.168 phiên đấu giá được tổ chức vào tuần trước, với tỷ lệ thành công là 70,6%, tăng hơn so với tỷ lệ bán đấu giá tuần trước là  69,1% khi số lượng nhà đạt mức cao nhất từ tuần thứ hai của tháng 4. So với cùng kỳ năm ngoái, có 3.206 bất động sản được đấu giá với tỷ lệ đấu giá thành công là 73,6%.

Thống kê đấu giá bất động sản tại các thành phố thủ phủ ngày 29 tháng 11 năm 2020

Tại Melbourne ​​các phiên đấu giá tăng mạnh với 909 căn nhà được đưa ra đấu giá vào tuần trước, tăng từ 646 căn nhà, mặc dù thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái (1.533). Tỷ lệ phiên đấu giá cuối cùng là 69,3%, giảm nhẹ trên 70% đạt được trong tuần trước và thấp hơn mức 74,8% được ghi nhận năm 2019.

Tại Sydney, có 886 căn nhà được đấu giá vào tuần trước, tăng so với con số 805 của tuần trước, mặc dù thấp hơn thời điểm cùng kỳ năm ngoái (1.221).Tỷ lệ đấu giá thành công tăng lên với 72,5% số nhà bán, lớn hơn mức 71,6% được ghi nhận so với tuần trước, mặc dù thấp hơn một năm trước (78,1%).

 

Theo CoreLogic

 

Back to list

Bài viết khác