Tin tức

CẢI CÁCH CẮT GIẢM CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHO NGƯỜI DÂN ÚC

Việc tiếp cận với quỹ tín dụng được dự kiến sẽ được thực hiện dễ dàng hơn theo những thay đổi được công bố bởi ông Josh Frydenberg, Bộ trưởng Ngân khố Úc, công bố vào sáng nay 25.09.2020.

Đồng thời, chính phủ của thủ tướng Morrison sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng đối với những người dễ bị tổn thương khi tiếp cận các “Khoản vay ngắn hạn”.

Khoảng $13 tỷ tín dụng được gia hạn mỗi tháng để giúp các gia đình Úc mua nhà riêng cho mình, trong đó khoảng $5 tỷ sẽ chảy vào túi các nhà đầu tư bất động sản.

Đạo luật Tín dụng đã được đưa ra cách đây hơn một thập niên để đảm bảo người cho vay không cung cấp các khoản vay không phù hợp cho người tiêu dùng, nhưng cách tiếp cận “Một kích cỡ cho tất cả” đã không còn phù hợp với mục đích và nó đang hạn chế cho vay một cách quá mức.

Kể từ khi đạo luật có hiệu lực, một loạt các thay đổi khác đã được thực hiện trong việc bảo vệ tính dụng tiêu dùng, bao gồm việc trao quyền cho Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc can thiệp và thiết lập Cơ quan Khiếu nại Tài chính Úc.

Nhưng các vấn đề vẫn tồn tại chẳng hạn như chủ sở hữu thế chấp hiện tạo phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc tái cấp vốn ngay cả khi họ có hồ sơ tín dụng tốt và những người đi vay có hồ sơ tốt phải chịu các nghĩa vụ tương tự như những người đi vay có rủi ro cao đăng ký khoản vay ngắn hạn.

Những thay đổi được công bố bởi ông Josh Frydenberg, Bộ trưởng Ngân khố Úc, công bố vào sáng nay 25.09.2020.

Theo quy định mới, người cho vay sẽ có thể dựa vào thông tin do người đi vay cung cấp, trừ khi có cơ sở pháp lý để nghi ngờ thông tin đó không đáng tin cậy.

Người đi vay sẽ có trách nhiệm hơn trong việc cung cấp thông tin chính xác cho người cho vay, thay thế cách làm hiện tại là “người cho vay thận trọng” trong việc “người đi vay có trách nhiệm”.

Theo ông Frydenberg: “ Chính phủ của thủ tướng Morrison đang thực hiện những cải cách quan trọng nhất đối với khuôn khổ tín dụng của Úc trong một thập niên để tăng dòng tín dụng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, giảm chi phí và tăng cường bảo vệ người tiêu dùng dễ bị tổn thương.”

Ông cũng cho biết dòng tín dụng tự do là rất quan trọng đối với kế hoạch phục hồi kinh tế của Úc.

Theo 7news.

Back to list

Bài viết khác